Brugklas

Leerlingen die zijn aangemeld worden, op basis van het advies van de basisschool, het LVS (leerlingvolgsysteem) en de uitslag van de citotoets basisschool groep 8, geplaatst in een brugklas vmbo. Tussentijdse overplaatsing naar een andere onderwijstype is uiteraard mogelijk als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

De indeling van de brugklasleerlingen vindt plaats op basis van:

  • niveau van de leerwegen
  • woonplaats
  • het plaatsen van een aantal leerlingen van dezelfde basisschool in dezelfde klas
  • een goede verhouding jongens en meisjes
  • de eventuele wensen van een individuele leerling

In de brugklassen wordt dit jaar gestart met een nieuw onderwijsconcept. Kern van dit concept is de vaste schooltijden en dagelijks een vast begeleidingsuur. Dit uur wordt besteed aan huiswerkbegeleiding, het wegwerken van achterstanden, extra ondersteuning bij bepaalde vakken, remedial teaching, sociale vaardigheden en dyslexie.

Naar de portalen

 
Leerling
 
Ouder
 
Personeel

Geen logingegevens ontvangen...
Stuur een bericht naar ouderportaal@eemsdeltacollege.nl

 

 

 

 

Telefoon: (0596) 693 693

info@eemsdeltacollege.nl