Brugklas

Leerlingen die zijn aangemeld worden, op basis van het advies van de basisschool en de uitslag van het cito LVS, geplaatst in een brugklas havo-vwo. Tussentijdse overplaatsing naar een ander onderwijstype op een andere locatie van het Eemsdeltacollege is uiteraard mogelijk.

Aan het eind van het schooljaar wordt bekeken aan welke afdeling de leerling zijn schoolloopbaan zal vervolgen, de zgn. determinatie. Behalve dat deze determinatie plaatsvindt op basis van de overgangsnormen wordt ook gekeken naar werkhouding, tempo, begrip en doorzettingsvermogen.
 
De indeling van de brugklasleerlingen vindt plaats op basis van:

  • woonplaats
  • het plaatsen van een aantal leerlingen van dezelfde basisschool in dezelfde klas
  • een goede verhouding jongens en meisjes
  • de eventuele wensen van een individuele leerling.

Naar de portalen

 
Leerling
 
Ouder
 
Personeel

Geen logingegevens ontvangen...
Stuur een bericht naar ouderportaal@eemsdeltacollege.nl

 

 

 

 

Telefoon: (0596) 693 693

info@eemsdeltacollege.nl