De handleiding Klacht, Bezwaar en beroep van het Eemsdeltacollege biedt relevante informatie voor een ieder die op één of andere wijze betrokken is bij een klacht, bezwaar of beroep, dat het Eemsdeltacollege aangaat. De handleiding bestaat uit een Algemeen deel en een deel Reglementen. Eemsdeltacollege is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie (LKC). De werkwijze en het reglement van de Klachtencommissie is te raadplegen via www.onderwijsgeschillen.nl en is geen onderdeel van deze regeling.

Klacht Bezwaar Beroep.pdf

Naar de portalen

 
Leerling
 
Ouder
 
Personeel

Geen logingegevens ontvangen...
Stuur een bericht naar ouderportaal@eemsdeltacollege.nl

 

Telefoon: (0596) 693 693

info@eemsdeltacollege.nl