Brugklas VMBO

Leerlingen die zijn aangemeld worden, op basis van het advies van de basisschool, het LVS (leerlingvolgsysteem) en de uitslag van de citotoets basisschool groep 8, geplaatst in de brugklas van het VMBO. Tussentijdse overplaatsing naar een andere onderwijstype is uiteraard mogelijk als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De indeling van de brugklasleerlingen vindt plaats op basis van:

  • niveau van de leerwegen
  • woonplaats
  • het plaatsen van een aantal leerlingen van dezelfde basisschool in dezelfde klas
  • een goede verhouding jongens en meisjes
  • de eventuele wensen van een individuele leerling

Als locatie maakt Eelwerd onderdeel uit van het VMBO en werkt daarmee ook met het onderwijsconcept dat in het gehele VMBO EDC is ingevoerd.

Daarnaast is Eelwerd een geheel eigen locatie met haar eigen kenmerken. In het VMBO van Eelwerd zitten ongeveer 100 leelringen. Eelwerd is een kleine school met kleine klassen waarmee in een veilige en overzichtelijke omgeving de lessen gevolgd worden. Er is extra aandacht voor die leerling die wat extra aandacht nodig heeft op het gebied van de sociaal emotinele begeleiding of met het volgen van bepaalde vakken. De loxcatie Eelwerd is een nieuw kleurrijk gebouw, waarin de leerlingen makkeijk hun plek kunnen innemen en door de docenten worden gezxien. Op Eelwerd ben je iemand!

 

Naar de portalen

 
Leerling
 
Ouder
 
Personeel

Geen logingegevens ontvangen...
Stuur een bericht naar ouderportaal@eemsdeltacollege.nl

 

 

 

 

Telefoon: (0596) 693 693

info@eemsdeltacollege.nl