Open dagen en meeloopdagen

26 januari 2018

Ouders/verzorgers en hun kinderen van groep 8 staan binnenkort voor een belangrijke keuze

 Lees meer → Open dagen en meeloopdagen

Leerlingen Eemsdeltacollege in actie

12 januari 2018

Met de 24 uurs actie en de kerstmarkt hebben leerlingen van de Pastorielaan € 6692,- opgehaald voor de voedselbank in Delfzijl

 Lees meer → Leerlingen Eemsdeltacollege in actie

Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden leren van elkaar

11 december 2017

Vier VO-scholen: Eemsdeltacollege, Dollard College, dr. Aletta Jacobs College en Scholengemeenschap Ubbo Emmius

 

 Lees meer → Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden leren van elkaar

Naar de portalen

 
Leerling
 
Ouder
 
Personeel

Geen logingegevens ontvangen...
Stuur een bericht naar ouderportaal@eemsdeltacollege.nl

 

 

 

 

Telefoon: (0596) 693 693

info@eemsdeltacollege.nl